Procedura de reactivare la ANAF

Începând cu anul 2012 (când au fost puse în executare mai multe modificări ale Codului Fiscal şi ale Codului de Procedură Fiscală), autorităţile Statului Român (în principal, ANAF şi Oficiul Registrului Comerţului) au început o campanie de sancţionare a agenţilor economici (în principal, SRL). Au fost propuse măsuri legislative care dau dreptul ANAF, printre altele, să aplice diferite sancţiuni agenţilor economici, începând de la amenzi, declararea ca inactivi şi până la sancţiunea dizolvării de drept.
Una din aceste sancţiuni aplicate de ANAF (declararea agentului economic, SRL, ca inactiv) este înţeleasă greşit în practică. Aceasta nu trebuie confundată nici cu suspendarea firmei (operaţiune voluntară, care se decide de către asociaţii SRL), nici cu dizolvarea voluntară (o altă operaţiune voluntară, care se decide tot de către asociaţii SRL), dar nici cu perioada în care un SRL nu mai obţine venituri din activităţile economie pe care are dreptul să le desfăşoare. Aşadar, NU confundaţi starea de “lipsă de activitate” a firmei dvs. (prin neobţinerea de venituri) sau starea de “suspendare” a firmei dvs. cu SANCŢIUNEA “declarării ca inactiv” a firmei dvs., dispusă de către ANAF !!!

Dacă firma dvs. a fost sancţionată de către ANAF cu “declararea în inactivitate”, adică aţi primit la sediul social al SRL o scrisoare care are titlul de “Decizie de Declarare În Inactivitate”, nu vă speriaţi. Cauze pot fi, de obicei, oricare din următoarele (şi se regăseşte în art. 92 din Codul de Procedură Fiscală):
– expirarea valabilităţii sediului social
– expirarea mandatului tuturor administratorilor
– firma a fost suspendată în mod voluntar la Oficiul Registrului Comerţului (aceasta este cea mai simplă cauză de inactivitate şi nu trebuie corectată, decât dacă se declară reluarea activităţii la Oficiul Registrului Comerţului !!!)
– nedepunerea unor declaraţii fiscale la ANAF sau
– neplata unor impozite şi taxe către Bugetul de Stat.

Cum putem afla dacă o firmă a fost declarată inactivă de către ANAF? Prin accesare acestui link: www.anaf.ro/inactivi

Dacă firma dvs. a fost sancţionată de către ANAF cu “declararea în inactivitate”, efectele imediate ale inactivării sunt următoarele:
– firma dvs. nu mai are dreptul să obţină venituri, de la data declarării în inactivitate până la data la care va fi reactivată
– firmei dvs. i s-a anulat Certificatul de Înregistrare În Scopuri de TVA (adică, din acel moment nu mai pot încasa TVA aplicată la mărfurile vândute sau la serviciile prestate)
– administratorilor firmei dvs. le se înscriu fapte în cazierul fiscal (adică, din acel moment nu mai pot avea calitatea de asociaţi şi/sau administratori într-un SRL)
– în unele cazuri, se aplică sancţiunea popririi pe conturile bancare ale SRL.

Astfel, dacă doriţi să fie începută procedura de reactivare la ANAF şi oricare ar fi cauza acestei sancţiuni, funcţionarii ANAF vor verifica toate aceste cauzele potenţiale de declarare în inactivitate a firmei dvs., înainte de emiterea “Deciziei de Reactivare”.