Aplicarea normei de venit pentru impozitarea comercianţilor persoane fizice

În cazul în care una sau mai multe persoane decid să devină comercianţi, dar nu într-o asociere juridică prin care să înfiinţeze o societate (de exemplu, SRL), aceştia pot să desfăşoare activitatea comercială ca perosane fizice. Aşadar, variantele sunt PFA (persoană fizică autorizată) – 1 persoană, ÎI (întreprindere individuală) – 1 persoană sau ÎF (întreprindere familială) – 2 sau mai multe persoane, care întrunesc calitatea de membri de familie, adică “soţul, soţia, copiii acestora care au împlinit vârsta de 16 ani la data autorizării întreprinderii familiale, rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv” (conform art. 2 lit. d din O.U.G. nr. 44/2008).

Aceşti comercianţi nu sunt impozitaţi precum societăţile, ci au un regim de impozitare diferit. Aşadar, impozitarea acestora se face (şi acest lucru se evidenţiază şi în Declaraţia unică de venit anual) conform unuia din următoarele două sisteme:
sistemul real (impozitul se aplică la venitul net realizat în cursul unui an) SAU
norma de venit (impozitul se aplică la o valoare fixă stabilită de către ANAF conform art. 69 din Codul Fiscal).

În primul rând, trebuie menţionat faptul că aceştia comercianţi persoane fizice NU au posibilitatea de a opta pentru unul din cele două sisteme de impozitare, ci dacă activităţile comerciale care urmează să fie desfăşurate (prin declarare la Oficiul Registrului Comerţului), reprezentate prin acele coduri CAEN, se regăsesc în tabelul cu “norme de venit pentru anul X”, se va aplica sistemul de impozitate prin raportare la norma de venit. Doar în unele cazuri, în care comercianţii persoane fizice desfăşoară şi activităţi comerciale care nu sunt prevăzute în tabelul respectiv, se poate opta pentru celălalt sistem de impozitare (sistemul real) şi numai cu acordul ANAF.
În al doilea rând, ce este norma de venit? Norma de venit este un sistem de impozitare care se aplică persoanelor fizice care desfăşoara activităţi comerciale, considerate independente într-un anumit domeniu economic şi care sunt au obligaţia să plătească impozit şi contribuţii sociale pentru aceste activităţi, prin raportare la o valoare fixă stabilită prin lege, în fiecare an, indiferent de venitul net realiza în cursul unui an.

Pentru anul 2019, ANAF a stabilit următoarele norme de venit (diferenţiat pe fiecare judeţ în parte):
static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2019/Norme_venit_2019.htm