Obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare

În cele mai multe cazuri, înfiinţarea unei firme sub forma juridică de SRL nu este suficientă pentru a vă da dreptul să desfăşuraţi o activitate comercială şi să încasaţi veniturile aferente. Astfel, dacă activitatea comercială se desfăşoară la un sediu secundar (punct de lucru) sau chiar la sediul social – adică acolo se prestează serviciile, se vând mărfurile şi intră clienţii, pentru acel spaţiu (fie el sediu social sau secundar/punct de lucru) trebuie obţinut un document intitulat “Acord de funcţionare” sau “Autorizaţie de funcţionare”.
Diferenţa dintre cele două denumiri este că “Autorizaţia de funcţionare” se emite doar pentru o listă scurtă de activităţi comerciale (cele din categoria HoReCa – cazare şi alimentaţie publică). Ceea ce au în comun cele două tipuri de documente este că: ambele se eliberează de către Primăria localităţii în care se află spaţiul în care se desfăşoară activitatea.

Aşadar, în vederea autorizării, etapele teoretice sunt următoarele:

  • includerea (în Actul Constitutiv al SRL) a codurilor CAEN care reprezintă activităţile comerciale ce urmează să fie desfăşurate
  • apoi, autorizarea declarativă a codurilor CAEN care reprezintă activităţile comerciale ce urmează să fie desfăşurate, prin completarea unei Declaraţii Model 2 sau 3 la Oficiul Registrului Comerţului, operaţiune în urma căreia se obţine un Certificat Constatator (în formă scurtă) de la Oficiul Registrului Comerţului
  • dacă activitatea comercială se desfăşoară la un sediu secundar (punct de lucru), deci NU la sediul social, etapa următoare este declararea sediului secundar (punctului de lucru) la ANAF şi achiziţionarea unui RUC (Registru Unic de Control) pentru acest spaţiu
  • în sfârşit, după autorizarea declarativă la Oficiul Registrul Comerţului, este necesară (numai pentru sediile secundare/punctele de lucru sau sediile sociale, în care vor intra clienţii firmei dvs.), obţinerea unui acord/autorizaţii de funcţionare de la Primăria în raza căreia este amplasat spaţiul respectiv

Consilierii e-actefirme.ro vă pot ajuta în toate aceste etape ale procedurii (alegerea unui număr suficient de coduri CAEN, autorizarea codurilor CAEN la Oficiul Registrului Comerţului, declararea la ANAF şi autorizarea propriu-zisă la Primărie), astfel încât dvs. să vă desfăşuraţi activitatea comercială în deplină legalitate, fără să vă fie teamă de amenzi sau alte sancţiuni din partea autorităţilor competente.

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, înainte de începerea procedurii de înfiinţare SRL să ne transmiteţi un mesaj prin e-mail sau Whatsapp AICI în care să ne spuneţi câteva detalii privind activităţile comerciale pe care doriţi să le desfăşuraţi la sediul secundar (punct de lucru) sau la sediul social, pentru stabilirea celor mai importante detalii ale autorizării afacerii dvs. Schimbul de emailuri (sau de convorbiri telefonice sau prin Whatsapp) înainte de prima întâlnire cu consilierul nostru reprezintă consiliere GRATUITĂ.

1. Etapele procedurii

înfiinţarea SRL (la Oficiul Registrului Comerţului), dacă această procedură nu a fost încă efectuată – detalii aici: “Primii Paşi în Afaceri” pentru un SRL
verificarea corectitudinii autorizării declarative a codurilor CAEN care reprezintă activităţile comerciale ce urmează să fie desfăşurate, prin completarea Declaraţiilor Model 2 sau 3 la Oficiul Registrului Comerţului (astfel, se va şti dacă trebuie modificat Certificatul Constatator (în formă scurtă)
declararea la ANAF a sediului secundar (punct de lucru), dacă activitatea comercială se va desfăşura într-un astfel de spaţiu şi achiziţionarea unui RUC (Registru Unic de Control) pentru acest spaţiu
– obţinerea dovezii dreptului de proprietate asupra spaţiului în care se va desfăşura activitatea comercială (de exemplu, acte de proprietate, extras din Cartea Funciară, schiţa spaţiului şi, în unele cazuri, planuri de amplasare 1:500 şi 1:2000)
– încheierea unui contract de salubrizare a spaţiului în care se va desfăşura activitatea comercială cu o firmă specializată în servicii de salubritate
– obţinerea punctului de vedere al ISU (Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă), cu privire la necesitatea obținerii avizului/autorizației de securitate la incendiu, document care este denumit în limbaj uzual “aviz de la pompieri”
– [opţional] în funcţie de Primăria unde se depune dosarul pentru obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare: obţinerea de avize de la diferite instituţii publice (de exemplu, DSP – Direcţia de Sănătate Publică, DSVSA – Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, ITM – Inspectoratul Teritorial de Muncă, ANPM – Agenţia Naţională pentru Proecţia Mediului, RAR – Registrul Auto Român, ANPC – Auoritatea Naţionala pentru Protecţia Consumatorilor etc.)
– [opţional] în funcţie de Primăria unde se depune dosarul pentru obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare: obţinerea de acte suplimentare (de exemplu, Certificat de Atestare Fiscală de la DITL – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, Adeverinţă de la Primărie pentru expertizarea seismică, Certificat Constatator în forma lungă de la Oficiul Registrului Comerţului, extras de Carte Funciară de la OCPI – actualizat cu înscrierea contractului de închiriere etc.)
plata taxei de autorizare la Primăria competentă (la unele Primării, această taxa a fost eliminată, la alte Primării, a fost stabilită o astfel de taxă prin hotărâre de Consiliu Local)
înregistrarea dosarului de obţinere a acordului/autorizaţiei de funcţionare la Primăria competentă

2. Actele necesare

xerocopie a Actului Constitutiv (forma actualizată, dacă este cazul)
xerocopie a Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
xerocopie a Certificatului Constatator de autorizare activităţi (în formă scurtă) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (pentru sediul secundar/punctul de lucru sau pentru sediul social)
xerocopie a dovezii de sediu social sau sediu secundar/punct de lucru (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document)
xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului în care urmează să se desfăşoare activitatea comercială
xerocopii ale schiţei spaţiului şi, în unele cazuri, ale planurilor de amplasare 1:500 şi 1:2000
xerocopie a contractului de salubrizare a spaţiului în care se va desfăşura activitatea comercială
xerocopii ale actelor de identitate ale asociaţilor şi administratorilor: Cartea de Identitate (C.I.), Paşaportul, Permisul de Şedere sau orice alt act de identitate

3. Costurile procedurii

În această procedură, există nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii e-actefirme.ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

De la caz la caz, în funcţie de Primăria unde se depune dosarul pentru obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare, cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:
– achiziţionarea de la ANAF a RUC (Registrului Unic de Control) (30 Lei) – singurul registru cu regim special, neachiziţionarea acestuia reprezentând contravenţie şi se poate sancţiona cu amendă conform Legii nr. 252/2003
– taxa de obţinere a Certificatului Constatator în formă lungă de la Oficiul Registrului Comerţului (45 Lei)
– taxa de obţinere a avizului de la DSP (200 Lei)
– taxa de obţinere a avizului de la DSVSA (minimum 125 Lei)
– taxa de obţinere a avizului de la ANPM (500 Lei)
– taxa de eliberare a acordului/autorizaţiei de funcţionare (de obicei, GRATUIT, dar în unele cazuri 70 Lei pentru Acordul de Funcţionare sau o taxă între 500-3.030 Lei pentru Autorizaţia de Funcţionare, în cazul autorizării de activităţi comerciale din categoria HoReCa)
Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare cheltuielă în parte veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 100 Lei/etapă simplă sau 150 Lei/etapă complexă (în funcţie de Primăria unde se depune dosarul pentru obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare).
Onorariul se achită, de obicei, la data obţinerii “dovezii” de depunere a dosarului pentru obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare la Primăria competentă.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor E-ActeFirme.Ro, procedura durează minimum 30 zile (termenul legal în care majoritatea instituţiilor publice emite avize obligatorii în vederea obţinerii acordului/autorizaţiei de funcţionare), din momentul în care toate actele solicitate au fost predate şi urmează obţinerea de avize şi alte documente suplimentare, necesare în vederea depunerii dosarului complet la Primăria competentă
– în sfârşit, un nou termen de 30 zile curge de la data depunerii dosarului complet la Primăria competentă (însă, în practică, activitatea comercială se poate desfăşura în baza “dovezii” de depunere a dosarului pentru obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare la Primăria competentă)

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să pregătim toate actele necesare completării dosarului de constituire SRL într-o singură zi (desigur, depindem de regimul juridic al imobilului în care se va desfăşura activitatea comercială)
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

IMPORTANT! Acordul/Autorizaţia de funcţionare eliberată de Primăria competentă are o valabilitate de maximum 12 luni de la data înscrisă în acest document. Aşadar, în fiecare an, toate documentele menţionate mai sus (sau, uneori, numai o parte a acestora) trebuie depuse din nou la Primăria competentă, în vederea PRELUNGIRII valabilităţii Acordului/Autorizaţiei de funcţionare.

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, după obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare:

  • să încheiaţi un contract de prestări servicii contabile cu o firmă specializată de contabilitate (vă putem recomanda o firmă serioasă în acest domeniu, dar NU vă vom obliga să contractaţi cu aceştia), care se va ocupa atât de contabilitatea lunară a firmei, cât şi de contractele de muncă ale angajaţilor, astfel încât răspunderea pentru actele firmei dvs. nu va fi a administratorului, ci a contabilului (200 Lei/lună, NEGOCIABIL, primele câteva luni sunt gratuite până când noul SRL va obţine/încasa primele venituri)
  • să deschideţi primele conturi bancare operaţionale ale noului SRL (în Lei şi Euro sau ce valută doriţi dvs.), la orice bancă comercială doriţi dvs., în termen de 7 zile de la ridicarea actelor de la Oficiul Registrului Comerţului
  • să încheiaţi un contract de DDD (dezinsecţie, deratizare şi dezinfecţie) pentru spaţiul în care vă desfăşuraţi activitatea comercială
  • să încheiaţi un contract de pază şi protecţie pentru spaţiul în care vă desfăşuraţi activitatea comercială, pentru a vă proteja împotriva infracţiunilor de furt
    dacă spaţiul în care vă desfăşuraţi activitatea comercială este deţinut în temeiul unui Contract de Închiriere, să înscrieţi în Cartea Funciară a imobilului respectiv acest contract.

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați pagina “Procedura de obţinere a acordului/autorizaţiei de funcţionare”