Reactivarea la ANAF a unui SRL

Dacă firma dvs. a fost sancţionată de către ANAF cu “declararea în inactivitate”, adică aţi primit la sediul social al SRL o scrisoare care are titlul de “Decizie de Declarare În Inactivitate”, nu vă speriaţi. Cauze pot fi, de obicei, oricare din următoarele (şi se regăseşte în art. 92 din Codul de Procedură Fiscală):
– expirarea valabilităţii sediului social
– expirarea mandatului tuturor administratorilor
– firma a fost suspendată în mod voluntar la Oficiul Registrului Comerţului (aceasta este cea mai simplă cauză de inactivitate şi nu trebuie corectată, decât dacă se declară reluarea activităţii la Oficiul Registrului Comerţului !!!)
– nedepunerea unor declaraţii fiscale la ANAF sau
– neplata unor impozite şi taxe către Bugetul de Stat.

Cum putem afla dacă o firmă a fost declarată inactivă de către ANAF? Prin accesare acestui link: www.anaf.ro/inactivi/

Dacă firma dvs. a fost sancţionată de către ANAF cu “declararea în inactivitate”, efectele imediate ale inactivării sunt următoarele:
– firma dvs. nu mai are dreptul să obţină venituri, de la data declarării în inactivitate până la data la care va fi reactivată
– firmei dvs. i s-a anulat Certificatul de Înregistrare În Scopuri de TVA (adică, din acel moment nu mai pot încasa TVA aplicată la mărfurile vândute sau la serviciile prestate)
– administratorilor firmei dvs. le se înscriu fapte în cazierul fiscal (adică, din acel moment nu mai pot avea calitatea de asociaţi şi/sau administratori într-un SRL)
– în unele cazuri, se aplică sancţiunea popririi pe conturile bancare ale SRL.

Astfel, dacă doriţi să fie începută procedura de reactivare la ANAF şi oricare ar fi cauza acestei sancţiuni, funcţionarii ANAF vor verifica toate aceste cauzele potenţiale de declarare în inactivitate a firmei dvs., înainte de emiterea “Deciziei de Reactivare”.

1. Etapele procedurii

verificarea prealabilă la ANAF (a tuturor cauzelor potenţiale de declarare în inactivitate, atât cauzelor cunoscute, care au stat la baza emiterii “Deciziei de Declarare în Inactivitate”, cât şi celorlalte motive legale) – obţinerea unei fişe sintetice privind plăţile efectuate de către contribuabil, obţinerea unei situaţii a declaraţiilor fiscale şi a bilanţurilor contabile înregistrare la ANAF
– obţinerea unei “Furnizări de Informaţii de Bază” de la Oficiul Registrului Comerţului (în care se va verifica, în primul rând, valabilitatea sediului social, a sediilor secundare şi a mandatului administratorilor)
– semnarea Procurii de reprezentare la un birou notarial (prin care se împuterniceşte un contabil, care va repara situaţia fiscal-contabilă a SRL, prin depunerea de declaraţii fiscale şi corectarea vectorului fiscal la ANAF, respectiv pentru înregistrarea şi/sau accesarea Spaţiului Privat Virtual)
– corectarea tuturor cauzelor de inactivitate descoperite până în acest punct al procedurii
înregistrarea cererii de reactivare la ANAF

2. Actele necesare*

xerocopii ale dovezii actuale de sediu social (de exemplu, Contract de Comodat sau Contract de Închiriere, cu durată de valabilitate expirată)
xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului care va reprezinta noul sediul social al SRL (în cazul în care nu mai este posibilă prelungirea valabilităţii actualului sediului social)
Acordul-tip de la asociaţia de proprietari şi de la vecini (numai dacă se va efectua mutarea sediul social al SRL într-un apartament dintr-un bloc, acord care reprezintă un formular tipizat conform Legii nr. 196/2018)
xerocopii ale actelor de identitate ale asociaţilor şi administratorilor: Cartea de Identitate (C.I.), Paşaportul, Permisul de Şedere sau orice alt act de identitate

* NU mai este necesară obţinerea Certificatului de Cazier Fiscal/Judiciar pentru asociaţii şi administratorii viitorului SRL şi NU mai este necesară obţinerea Adeverinţei privind unicitatea sediului social (ambele documente se obţin din oficiu, conform procedurilor actuale, prin comunicare inter-instituţională între ANAF şi Oficiul Registrului Comerţului)

3. Costurile procedurii

În această procedură, NU există întotdeauna nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate înainte de înregistrarea cererii de reactivare la ANAF.

Însă, cheltuielile obligatorii pot fi următoarele:
– taxa de obţinere a “Furnizării de Informaţii de Bază” de la Oficiul Registrului Comerţului (20 Lei)
– taxa de înregistrare a dosarului de prelungire a mandatului administratorului SRL sau/şi de reluare a activităţii la Oficiul Registrului Comerţului (minimum 61 Lei)
– plata impozitelor şi taxelor datorate către Bugetul de Stat (inclusiv penalităţi şi dobânzi), efectuată prin ordin de plată sau direct la ghişeele ANAF competentă
– onorariul notarului pentru întocmirea unei Procuri pentru mandatarea unui contabil (care va repara situaţia fiscal-contabilă a SRL, prin depunerea de declaraţii fiscale şi corectarea vectorului fiscal la ANAF, respectiv pentru înregistrarea şi/sau accesarea Spaţiului Privat Virtual) – cca 100 Lei
– depunerea majorării capitalului social la bancă – pentru încadrarea la alt regim de impozitare
Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare cheltuielă în parte veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, notar, contabil sau prestator de servicii.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 200 Lei (în funcţie de complexitatea stării de inactivitate).
Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor e-actefirme.ro, procedura durează minimum 1 săptămână, din momentul în care cererea de reactivare (împreună cu anexele doveditoare) a fost înregistrată la ANAF competentă
– pentru anumite judeţe, acest termen poate fi mai lung, deoarece funcţionarii publici de la ANAF au mai puţină experienţă în această procedură !!!

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să pregătim toate actele necesare reactivării unui SRL într-o singură zi (desigur, depindem de disponibilitatea unui contabil pentru punerea la punct a situaţiei fiscal-contabile şi de regimul juridic al imobilului care reprezintă sediul social)
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

Aşadar, Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă SĂ FACEŢI ORDINE ÎN ACTELE FIRMEI, să le puneţi la punct, pentru a nu fi vulnerabili la astfel de sancţiuni. Noi vă putem ajuta să aveţi în regulă următoarele categorii de acte ale firmei, ca de exemplu:

  • prelungirea valabilităţii sediului social la Oficiul Registrul Comerţului şi declararea acestei operaţiuni la ANAF
  • prelungirea valabilităţii sediilor secundare (punctelor de lucru) la Oficiul Registrul Comerţului
  • depunerea declaraţiilor lunare, trimestriale şi anuale, respectiv a bilanţurilor contabile la ANAF competentă
  • corectarea vectorului fiscal la ANAF competentă
  • aflarea impozitelor şi taxelor datorate către Bugetul de Stat (inclusiv penalităţi şi dobânzi), recomandarea plăţii acestora şi ridicarea eventualelor popriri dispuse de ANAF asupra conturile bancare
  • majorarea capitalului social la Oficiul Registrul Comerţului şi declararea acestei operaţiuni la ANAF (dacă se depăşesc anumite plafoane)
  • obţinerea sau prelungirea acordurilor/autorizaţiilor de funcţionare (de la Oficiul Registrului Comerţului, respectiv de la Primărie) pentru sediile secundare (punctele de lucru)

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați pagina “Procedura de reactivare la ANAF”