Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Consilierii e-actefirme.ro respectă normele în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (cunoscut și sub denumirea GDPR “Regulamentul general privind protecţia datelor”). Pentru informaţii suplimentare puteți consulta “Drepturile persoanelor vizate”.

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul firmei noastre de consultanţă este domnul Cârstea Andrei (0724.222.485), conform Formularului de notificare a Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal înregistrat sub nr. 7701/2019, iar sarcinile şi obligaţiile acestuia sunt cele prevăzute de lege: https://www.dataprotection.ro/?page=Responsabilul_cu_protectia_datelor