Pachetul „Primii Paşi în Afaceri” pentru un SRL

Firma noastră de consultanţă vine în ajutorul noilor întreprinzători cu următoarea ofertă, în vederea consilierii şi înfiinţării de noi firme (societăţi, de exemplu, SRL). Oferta noastră se numeşte “Primii Paşi” şi include următoarele operaţiuni:

  • consiliere GRATUITĂ (verbală, telefonică, prin e-mail sau Whatsapp), ca prim pas înaintea întocmirii actelor necesare pentru noua afacere
  • rezervarea denumirii firmei la Oficiul Registrului Comerţului
  • alegerea codurilor CAEN (activităţile comerciale ce urmează a fi desfăşurate de noul SRL)
  • întocmirea şi redactarea Actului Constitutiv
  • întocmirea şi redactarea dovezii de sediu social (Contract de Comodat sau Contract de Închiriere)
  • depunerea capitalului social la bancă
  • completarea tuturor formularelor necesare, la bancă, la Oficiul Registrului Comerţului şi la ANAF
  • înregistrarea dosarului de constituire SRL la Oficiul Registrului Comerţului
  • consultanţă post-înfiinţare

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, înainte de începerea procedurii de înfiinţare SRL să ne transmiteţi un mesaj prin e-mail sau Whatsapp AICI în care să ne spuneţi câteva detalii privind activităţile comerciale pe care doriţi să le desfăşuraţi prin intermediul noului SRL, pentru stabilirea celor mai importante detalii ale afacerii pe care doriţi să o porniţi. Schimbul de emailuri (sau de convorbiri telefonice sau prin Whatsapp) înainte de prima întâlnire cu consilierul nostru reprezintă consiliere GRATUITĂ.

1. Etapele procedurii

obţinerea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei (adică rezervarea denumirii noului SRL la Oficiul Registrului Comerţului)
– redactarea şi semnarea dovezii de sediu social (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document prin care va fi găzdit sediul social al noului SRL)
– completarea Acordului-tip de către asociaţia de proprietari şi de către vecini (numai dacă sediul social al noului SRL va fi într-un apartament dintr-un bloc, obligatoriu conform legii)
– semnarea Declaraţiei de asociat şi/sau administrator, Specimenului de semnătură al administratorului şi Procurii de reprezentare la un birou notarial
– redactarea şi semnarea Actului Constitutiv (de către toţi asociaţii)
– deschiderea contului de capital social şi depunerea capitalului social la bancă (minimum 200 Lei)
înregistrarea dosarului de constituire SRL la Oficiul Registrului Comerţului
– [opţional] după înfiinţarea SRL: achiziţionarea ştampilei, achiziţionarea RUC de la ANAF, înregistrarea SRL ca plătitor de TVA, înregistrarea SRL în Registrul Operatorilor Intracomunitare (ca plătitor de TVA pentru operaţiuni comerciale din Uniunea Europeană), obţinerea de avize şi acorduri/autorizaţii de funcţionare etc.

2. Actele necesare*

– xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului care va deveni sediul social al noului SRL (de exemplu, dacă imobilul a fost cumpărat de la Statul Român, sunt necesare Contractul de Vânzare-Cumpărare şi Procesul-Verbal de Predare-Primire-Recepţie SAU, dacă imobilul a fost cumpărat prin notariat, actele necesare sunt Contractul de Vânzare-Cumpărare autentificat la notariat şi Extrasul de Carte Funciară SAU Certificatul de Moştenitor SAU orice alt titlu de proprietate)
Acordul-tip de la asociaţia de proprietari şi de la vecini (numai dacă sediul social al noului SRL va fi într-un apartament dintr-un bloc, acord care reprezintă un formular tipizat conform Legii nr. 196/2018)
– xerocopii ale actelor de identitate ale asociaţilor şi administratorilor: Cartea de Identitate (C.I.), Paşaportul, Permisul de Şedere sau orice alt act de identitate

* NU mai este necesară obţinerea Certificatului de Cazier Fiscal/Judiciar pentru asociaţii şi administratorii viitorului SRL şi NU mai este necesară obţinerea Adeverinţei privind unicitatea sediului social (ambele documente se obţin din oficiu, conform procedurilor actuale, prin comunicare inter-instituţională între ANAF şi Oficiul Registrului Comerţului)

3. Costurile procedurii

În această procedură, există nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii E-ActeFirme.Ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

Astfel, cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:
– taxa de înregistrare a dosarului de constituire SRL la Oficiul Registrului Comerţului (122 Lei, indiferent de numărul de activităţi comerciale – coduri CAEN, scrise în Actul Constitutiv)
– onorariul notarului pentru legalizarea/autentificarea a minimum 3 acte: Declaraţia de asociat şi/sau administrator, Specimenul de Semnătură al administratorului şi Procura specială de reprezentare (cca 185 Lei)
– depunerea capitalului social la bancă (minimum 200 Lei) – ATENŢIE! această sumă nu reprezintă o cheltuială propriu-zisă deoarece va putea fi utilizată de către dvs., aproape imediat dupa înfiinţarea noului SRL, mai exact începând din ziua în care se va deschide primul cont curent bancar prin care noul SRL îşi va derula operaţiunile
– achiziţonarea ştampilei necesare desfăşurării activităţii noului SRL (50 Lei)
– achiziţionarea de la ANAF a RUC (Registrului Unic de Control) (30 Lei) – singurul registru cu regim special, neachiziţionarea acestuia reprezentând contravenţie şi se poate sancţiona cu amendă conform Legii nr. 252/2003
Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare cheltuielă în parte veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, notar, contabil sau prestator de servicii.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 300 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii).
Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor e-actefirme.ro, procedura durează 2-3 zile, din momentul în care dosarul de constituire SRL este complet şi urmează să fie depus la Oficiul Registrului Comerţului
– pentru anumite judeţe, la acest termen se mai adaugă durata transmiterii actelor finalizate prin firmele de curierat

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să pregătim toate actele necesare completării dosarului de constituire SRL într-o singură zi (desigur, depindem de disponibilitatea notarului public, unde se vor semna o parte din acte şi de regimul juridic al imobilului care va reprezenta sediul social)
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, după înfiinţarea SRL:
– să încheiaţi un contract de prestări servicii contabile cu o firmă specializată de contabilitate (vă putem recomanda o firmă serioasă în acest domeniu, dar NU vă vom obliga să contractaţi cu aceştia), care se va ocupa atât de contabilitatea lunară a firmei, cât şi de contractele de muncă ale angajaţilor, astfel încât răspunderea pentru actele firmei dvs. nu va fi a administratorului, ci a contabilului (200 Lei/lună, NEGOCIABIL, primele câteva luni sunt gratuite până când noul SRL va obţine/încasa primele venituri)
– să deschideţi primele conturi bancare operaţionale ale noului SRL (în Lei şi Euro sau ce valută doriţi dvs.), la orice bancă comercială doriţi dvs., în termen de 7 zile de la ridicarea actelor de la Oficiul Registrului Comerţului.

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați pagina “Procedura de înfiinţare a unui SRL”