Pachetul „Primii Paşi în Afaceri” pentru un PFA, ÎI, ÎF

La fel ca în cazul înfiinţării unei afaceri sub forma unui SRL, firma noastră de consultanţă vine în ajutorul celor care doresc să desfăşoare activităţi comerciale sub alte forme juridice, precum ar fi PFA (Persoană Fizică Autorizată), ÎI (Întreprindere Individuală) sau ÎF (Întreprindere Familială), cu o ofertă de înfiinţare PFA/ÎI/ÎF la Oficiul Registrului Comerţului şi la ANAF. Oferta noastră se numeşte “Primii Paşi” şi include următoarele operaţiuni:

  • consiliere GRATUITĂ (verbală, telefonică, prin e-mail sau Whatsapp), ca prim pas înaintea întocmirii actelor necesare pentru noua afacere
  • luarea deciziei – dacă noua afacere este mai bine să fie desfăşurată sub forma unui SRL sau unei PFA/ÎI/ÎF
  • rezervarea denumirii firmei la Oficiul Registrului Comerţului
  • alegerea codurilor CAEN (activităţile comerciale ce urmează a fi desfăşurate de PFA/ÎI/ÎF)
  • întocmirea şi redactarea dovezii de sediu profesional (Contract de Comodat sau Contract de Închiriere)
  • completarea tuturor formularelor necesare, la Oficiul Registrului Comerţului şi la ANAF
  • înregistrarea dosarului de constituire al PFA/ÎI/ÎF la Oficiul Registrului Comerţului
  • consultanţă post-înfiinţare

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, înainte de începerea procedurii de înfiinţare SRL să ne transmiteţi un mesaj prin e-mail sau Whatsapp AICI, în care să ne spuneţi câteva detalii privind activităţile comerciale pe care doriţi să le desfăşuraţi prin intermediul PFA/ÎI/ÎF, pentru stabilirea celor mai importante detalii ale afacerii pe care doriţi să o porniţi. Schimbul de emailuri (sau de convorbiri telefonice sau prin Whatsapp) înainte de prima întălnire cu consilierul nostru reprezintă consiliere GRATUITĂ.

1. Etapele procedurii

obţinerea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei (adică rezervarea denumirii PFA/ÎI/ÎF la Oficiul Registrului Comerţului)
– redactarea şu semnarea dovezii de sediu profesional (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document prin care va fi găzduit sediul profesional al PFA/ÎI/ÎF)
– completarea Acordului-tip de către asociaţia de proprietari şi de către vecini (numai dacă sediul profesional al PFA/ÎI/ÎF va fi într-un apartament dintr-un bloc, obligatoriu conform legii)
– semnarea Specimenului de semnătură al titularului PFA sau ÎI (respectiv al reprezentantului desemnat al ÎF) şi Procurii de reprezentare la un birou notarial
– în cazul ÎF (Întreprinderii Familiale), semnarea Actului de Asociere (de către toţi membrii de familie care doresc să se asocieze)
înregistrarea dosarului de înfiinţare PFA/ÎI/ÎF la Oficiul Registrului Comerţului
– [opţional] după înfiinţarea PFA/ÎI/ÎF: achiziţionarea ştampilei, achiziţionarea RUC de la ANAF, înregistrarea PFA/ÎI/ÎF în Registrul Operatorilor Intracomunitare (ca plătitor de TVA pentru operaţiuni comerciale din Uniunea Europeană), obţinerea de avize şi acorduri/autorizaţii de funcţionare etc.

2. Actele necesare*

xerocopii ale actelor doveditoare ale calificării profesionale sau ale nivelului de studii, care permit desfăşurarea activităţilor comerciale prin intermediul unui PFA/ÎI/ÎF (de exemplu, diplomă de bacalaureat, diplomă de licenţă sau atestat/certificat de calificare profesională – zidar, dulgher, frizer, coafeză, lucrător comercial, bucătar, conducător auto etc.)
xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului care va deveni sediul profesional al PFA/ÎI/ÎF (de exemplu, dacă imobilul a fost cumpărat de la Statul Român, sunt necesare Contractul de Vânzare-Cumpărare şi Procesul-Verbal de Predare-Primire-Recepţie SAU, dacă imobilul a fost cumpărat prin notariat, actele necesare sunt Contractul de Vânzare-Cumpărare autentificat la notariat şi Extrasul de Carte Funciară SAU Certificatul de Moştenitor SAU orice alt titlu de proprietate)
Acordul-tip de la asociaţia de proprietari şi de la vecini (numai dacă sediul profesional al PFA/ÎI/ÎF va fi într-un apartament dintr-un bloc, acord care reprezintă un formular tipizat conform Legii nr. 196/2018)
xerocopii ale actelor de identitate ale titularului PFA sau ÎI, respectiv ale membrilor ÎF: Cartea de Identitate (C.I.), Paşaportul, Permisul de Şedere sau orice alt act de identitate

* NU mai este necesară obţinerea Certificatului de Cazier Fiscal/Judiciar pentru titularului PFA sau ÎI, respectiv ale membrilor ÎF (aceste documente se obţin din oficiu, conform procedurilor actuale, prin comunicare inter-instituţională între ANAF şi Oficiul Registrului Comerţului)

3. Costurile procedurii

În această procedură, există nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii E-ActeFirme.Ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

Astfel, cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:
– onorariul notarului pentru legalizarea/autentificarea celor 2 acte: Specimenul de Semnătură al titularului PFA sau ÎI (respectiv al reprezentantului desemnat al ÎF) şi Procura specială de reprezentare (cca 120 Lei)
– achiziţonarea ştampilei necesare desfăşurării activităţii PFA/ÎI/ÎF (50 Lei)
– achiziţionarea de la ANAF a RUC (Registrului Unic de Control) (30 Lei) – singurul registru cu regim special, neachiziţionarea acestuia reprezentând contravenţie şi se poate sancţiona cu amendă conform Legii nr. 252/2003
Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare cheltuielă în parte veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, notar, contabil sau prestator de servicii.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 150 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii).
Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor e-actefirme.ro, procedura durează 2-3 zile, din momentul în care dosarul de înfiinţare PFA/ÎI/ÎF este complet şi urmează să fie depus la Oficiul Registrului Comerţului
– pentru anumite judeţe, la acest termen se mai adaugă durata transmiterii actelor finalizate prin firmele de curierat

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să pregătim toate actele necesare completării dosarului de înfiinţare PFA/ÎI/ÎF într-o singură zi (desigur, depindem de disponibilitatea notarului public, unde se vor semna o parte din acte şi de regimul juridic al imobilului care va reprezenta sediul profesional)
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, după înfiinţarea PFA/ÎI/ÎF:
– să achiziţionaţi, de la orice librărie, Registrul Jurnal de Încasări şi Plăţi şi Registrul Inventar (şi să le completaţi în ordine cronologică cu cheltuielile efectuate şi veniturile obţinute din activităţile comerciale desfăşurate sub forma juridică de PFA/ÎI/ÎF
– NU ESTE OBLIGATORIU (conform legii) să încheiaţi un contract de prestări servicii contabile cu o firmă specializată de contabilitate; însă, în cazul unei activităţi comerciale mai complexe, vă putem recomanda o firmă serioasă în acest domeniu, dar NU vă vom obliga să contractaţi cu aceştia, această firmă de specializată se va ocupa atât de contabilitatea anuală, cât şi de contractele de muncă ale angajaţilor, astfel încât răspunderea pentru actele firmei dvs. nu va fi a administratorului, ci a contabilului (100 Lei/lună, NEGOCIABIL, primele câteva luni sunt gratuite până când veţi obţine/încasa primele venituri)
– să deschideţi primele conturi bancare operaţionale ale PFA/ÎI/ÎF (în Lei şi Euro sau ce valută doriţi dvs.), la orice bancă comercială doriţi dvs.

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați pagina “Procedura de înfiinţare a unui PFA, ÎI, ÎF”