Pachetul “Managementul Afacerii” pentru firme

În viaţa oricărei afaceri, pot să apară multe modificări. Pentru fiecare din aceste cazuri, trebuie efectuate anumite operaţiuni la autorităţile publice (de obicei, la Oficiul Registrului Comerţului, la ANAF şi la DITL – Direcţiile de Taxe şi Impozite Locale).
De aceea, pentru oricare din aceste modificări, firma noastră de consultanţă vă pune la dispoziţie pachetul “Managementul Afacerii”, care include următoarele operaţiuni:

  • consiliere GRATUITĂ (verbală, telefonică, prin e-mail sau Whatsapp), ca prim pas înaintea întocmirii actelor necesare
  • redactarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor (sau a Hotărârii Asociatului Unic), respectiv a Contractului de cesiune de părţi sociale
  • întocmirea şi redactarea dovezii de sediu social (Contract de Comodat sau Contract de Închiriere)
  • întocmirea şi redactarea dovezii de sediu secundar/punct de lucru (Contract de Comodat sau Contract de Închiriere)
  • alegerea codurilor CAEN (activităţile comerciale ce urmează a fi desfăşurate sau autorizate pentru SRL, la sediul social, la beneficiari sau la diferite sedii secundare/puncte de lucru)
  • modificarea, actualizarea şi redactarea Actului Constitutiv
  • depunerea majorării capitalului social la bancă (prin ordin de plată online)
  • completarea tuturor formularelor necesare, la Oficiul Registrului Comerţului şi la ANAF
  • înregistrarea dosarului de modificare/menţiuni al SRL la Oficiul Registrului Comerţului
  • consultanţă post-înfiinţare

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, înainte de începerea procedurii de modificare/depunere menţiuni pentru un SRL, să ne transmiteţi un mesaj prin e-mail sau Whatsapp AICI, în care să ne spuneţi câteva detalii privind scopul modificărilor pe care doriţi să le efectuaţi, pentru alegerea celei mai bune soluţii pentru dvs. Schimbul de emailuri (sau de convorbiri telefonice sau prin Whatsapp) înainte de prima întâlnire cu consilierul nostru reprezintă consiliere GRATUITĂ.

1. Etapele procedurii

SITUAŢII POSIBILE, alternative sau cumulate:
redactarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor (sau a Hotărârii Asociatului Unic), respectiv a Contractului de cesiune de părţi sociale
– modificarea, actualizarea şi redactarea Actului Constitutiv (în forma actualizată)
– redactarea şi semnarea Actului Adiţional la dovada de sediu social (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document, în cazul în care se decide prelungirea valabilităţii sediului social)
– redactarea şi semnarea dovezii de sediu social (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document, în cazul în care se decide mutarea sediul social)
– completarea Acordului-tip de către asociaţia de proprietari şi de către vecini (numai dacă se decide mutarea sediul social al SRL într-un apartament dintr-un bloc, obligatoriu conform legii)
– redactarea şi semnarea dovezii de sediu secundar/punct de lucru (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document prin care se deschide un sediu secundar/punct de lucru)
obţinerea dovezii privind disponibilitatea şi rezervarea firmei (în cazul în care se schimbă denumirea SRL)
– semnarea Declaraţiei de asociat şi/sau administrator şi Specimenului de semnătură al administratorului la un birou notarial (în cazul în care se adaugă un nou asociat sau se numeşte un nou administrator)
– depunerea majorării capitalului social la bancă (prin ordin de plată online)
înregistrarea dosarului de modificare/menţiuni SRL la Oficiul Registrului Comerţului
– operaţiuni de înregistrare/declarare la ANAF (dacă este cazul, pentru mutările de sedii sociale, deschiderile sau închiderile de puncte de lucru etc.)

2. Actele necesare*

xerocopie a Actului Constitutiv (forma actualizată, dacă este cazul)
xerocopie a Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
xerocopie a Certificatelor Constatatoare de autorizare activităţi (în formă scurtă) eliberate de Oficiul Registrului Comerţului
xerocopii ale actelor de identitate ale asociaţilor şi administratorilor: Cartea de Identitate (C.I.), Paşaportul, Permisul de Şedere sau orice alt act de identitate

SITUAŢII POSIBILE, alternative sau cumulate:
xerocopii ale dovezii de sediu social (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document, în cazul în care se decide prelungirea valabilităţii sau mutarea sediul social)
xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului care va deveni noul sediu social al SRL
Acordul-tip de la asociaţia de proprietari şi de la vecini (numai dacă se decide mutarea sediului social al SRL într-un apartament dintr-un bloc, acord care reprezintă un formular tipizat conform Legii nr. 196/2018)
xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului care va deveni noul sediu secundar/punct de lucru al SRL
xerocopii ale actelor de identitate ale viitorilor asociaţi şi/sau administratori: Cartea de Identitate (C.I.), Paşaportul, Permisul de Şedere sau orice alt act de identitate (în cazul în care se adaugă un nou asociat sau se numeşte un nou administrator)
xerocopii ale dovezii de sediu social (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document, în cazul în care se decide prelungirea valabilităţii sau mutarea sediul social)

* NU mai este necesară obţinerea Certificatului de Cazier Fiscal/Judiciar pentru asociaţi şi administratori şi NU mai este necesară obţinerea Adeverinţei privind unicitatea sediului social (ambele documente se obţin din oficiu, conform procedurilor actuale, prin comunicare inter-instituţională între ANAF şi Oficiul Registrului Comerţului)

3. Costurile procedurii

În această procedură, există nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii e-actefirme.ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

Astfel, cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:
– taxa de înregistrare a dosarului de modificare/menţiuni SRL la Oficiul Registrului Comerţului (GRATUIT sau multiplu de 61 Lei, adică 61/122/183/244 Lei etc.)
– onorariul notarului pentru legalizarea/autentificarea actelor: Declaraţie de asociat şi/sau administrator, Specimen de Semnătură al administratorului (cca 60 Lei/document)
– depunerea majorării capitalului social la bancă (minimum 10 Lei) – ATENŢIE! această sumă nu reprezintă o cheltuială propriu-zisă deoarece suma de bani este vărsată direct în contul curent al SRL
Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare cheltuielă în parte veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, notar, contabil sau prestator de servicii.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care porneşte de la 100 Lei (în funcţie de complexitatea procedurii).
Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor e-actefirme.ro, procedura durează minimum 2-3 zile (în funcţie de complexitatea procedurii solicitate), din momentul în care dosarul de modificare/menţiune SRL este complet şi urmează să fie înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului
– pentru anumite judeţe, la acest termen se mai adaugă durata transmiterii actelor finalizate prin firmele de curierat

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să pregătim toate actele necesare completării dosarului de constituire SRL într-o singură zi (desigur, depindem de disponibilitatea notarului public, unde se vor semna o parte din acte şi de regimul juridic al imobilului care va reprezenta sediul social sau sediul secundar)
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

Consilierii e-actefirme.ro vor efectua operaţiunile de modificare ale actelor SRL şi de înregistrare a dosarelor de menţiuni, atât la Oficiul Registrului Comerţului, cât şi la ANAF competentă. În cazul deschiderii de sedii secundare/puncte de lucru, vă punem la dispoziţie şi o procedură de autorizare completă: “Obţinerea acordului/autorizaţiei de funcţionare”

În anumite cazuri, firma noastră de consultanţă vă poate oferi servicii de administrare a afacerii dvs., adică a SRL pe care îl gestionaţi. În acest sens, consilierii noştri pot deveni reprezentanţi cu puteri depline în raporturile firmei dvs. cu următoarele instituţii publice: Oficiul Registrului Comerţului, ANAF, DITL, Primărie şi a celorlalte autorităţi publice care au emis avize/autorizaţii de funcţionare în vederea desfăşurării afacerii dvs. (de exemplu, DSP, DSVSA, ISU, ITM etc.). De asemenea, consilierii noştri vă vor putea reprezenta în raporturile firmei dvs. cu furnizorii (vechi şi noi), precum şi cu clienţii.

Deoarece situaţiile pot fi foarte diferite, de la caz la caz, dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind Pachetul “Managementul Afacerii”, vă rugăm sa daţi click pe oricare din link-urile următoare:
“Procedura de preschimbare a certificatului de înregistrare (CUI – EUID)”
“Procedura de majorare a capitalului social”
“Procedura de cesiune a părţilor sociale”
“Procedura de numire/revocare a administratorilor”
“Procedura de mutare a sediului social”
“Procedura de deschidere/închidere a unui sediu secundar (punct de lucru)”
“Procedura de completare/modificare a obiectului de activitate”
“Procedura de schimbare a denumirii SRL”
“Procedura de suspendare/reluare a activităţii firmei”