Pachetul „Criza în Afaceri” pentru firme

În această secţiune, ne vom referi la cazurile de radiere a unui SRL, iar în secţiunea următoare ne vom referi la cazul mult mai simplu de radiere a unui PFA sau ÎI sau ÎF.
În cazul unui SRL, procedura se numeşte dizolvare voluntară, lichidare şi radiere din Registrul Comerţului.

Aşadar, firma noastră de consultanţă vă oferă pachetul de servicii denumit “Criza în Afaceri”, în vederea dizolvării, lichidării şi radierii de SRL. Această ofertă include următoarele operaţiuni:

  • consiliere GRATUITĂ (verbală, telefonică, prin e-mail sau Whatsapp), ca prim pas înaintea întocmirii actelor necesare
  • redactarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor (sau a Hotărârii Asociatului Unic) de dizolvare voluntară a societăţii comerciale
  • înregistrarea dosarului de dizolvare voluntară şi lichidare simultană a SRL la Oficiul Registrul Comerţului
  • verificarea situaţiei fiscal-contabile a SRL la ANAF competentă
  • (dacă este cazul) întocmirea şi redactarea procesului-verbal de împărţire a patrimoniului (activele firmei)
  • întocmirea bilanţului de lichidare, precum şi întocmirea şi redactarea procesului-verbal de lichidare şi înregistrarea acestora la ANAF competentă
  • obţinerea Certificatului de Atestare Fiscală de la ANAF competentă
  • înregistrarea dosarului de radiere a SRL din Oficiul Registrul Comerţului

TOATE operaţiunile din lista de mai sus intră în atribuţia consilierilor noştri.

Atenţie! Acest pachet de servicii este oferit NUMAI FIRMELOR (SRL) care NU AU DATORII NEACHITATE (taxe, impozite, contribuţii sociale) faţă de Bugetul de Stat şi/sau faţă de furnizorii acestora (alte firme) sau CARE AU AMÂNAT (pentru diferite motive) PLATA ACESTOR DATORII ŞI DORESC SĂ LE ACHITE ACUM. Pentru firmele care au astfel de datorii, dacă nu există posibilitatea plăţii acestora datorii (taxe, impozite, contravaloarea serviciilor furnizorilor etc.), varianta alternativă la radierea voluntară din Registrul Comerţului a firmei dvs. este intrarea în insolvenţă, ceea ce reprezintă o procedură distinctă faţă de ceea ce veţi citi în cele de mai jos.

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, înainte de începerea procedurii de dizolvare, lichidare şi radiere SRL să ne transmiteţi un mesaj prin e-mail sau Whatsapp AICI, în care să ne spuneţi câteva detalii privind situaţia actuală a SRL. Schimbul de emailuri (sau de convorbiri telefonice sau prin Whatsapp) înainte de prima întâlnire cu consilierul nostru reprezintă consiliere GRATUITĂ.

1. Etapele procedurii

ETAPA I:
– verificarea situaţiei fiscal-contabile a SRL la ANAF competentă
redactarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor (sau a Hotărârii Asociatului Unic) prin care se decide dizolvarea voluntară şi lichidarea simultană a SRL
înregistrarea dosarului de menţiuni SRL la Oficiul Registrului Comerţului
ETAPA II (dacă este cazul):
– operaţiuni de înregistrare/declarare la ANAF (dacă este cazul, pentru înregistrarea declaraţiilor fiscale nedepuse, a bilanţurilor contabile nedepuse, corectarea vectorului fiscal, plata datoriilor faţă de Bugetul de Stat, respectiv reactivarea SRL)
ETAPA III (după cca 2 luni de la prima etapă):
– (dacă este cazul) întocmirea şi redactarea procesului-verbal de împărţire a patrimoniului (activele firmei)
– întocmirea bilanţului de lichidare, precum şi întocmirea şi redactarea procesului-verbal de lichidare şi înregistrarea acestora la ANAF competentă
– obţinerea Certificatului de Atestare Fiscală de la ANAF competentă
redactarea Hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor (sau a Hotărârii Asociatului Unic) prin care se decide radierea SRL din Registrul Comerţului
înregistrarea dosarului de radiere SRL la Oficiul Registrului Comerţului

2. Actele necesare

xerocopie a Actului Constitutiv (forma actualizată, dacă este cazul)
xerocopie a dovezii de sediu social (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau alt document)
Certificatul de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului (în ORIGINAL)
Certificatele Constatatoare de autorizare activităţi (în formă scurtă) eliberate de Oficiul Registrului Comerţului (în ORIGINAL)
xerocopii ale actelor de identitate ale asociaţilor şi administratorilor: Cartea de Identitate (C.I.), Paşaportul, Permisul de Şedere sau orice alt act de identitate
xerocopii ale ultimei balanţe contabile lunare, respectiv ale ultimului bilanţ contabil anual, înregistrate la ANAF competentă

3. Costurile procedurii

În această procedură, există nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii E-ActeFirme.Ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

Astfel, cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:
– taxa de înregistrare a dosarului de dizolvare voluntară şi lichidare simultană a SRL la Oficiul Registrului Comerţului (în funcţie de numărul de asociaţi ai SRL, taxa este multiplu de 61 Lei, adică 61/122/183/244 Lei etc.)
– întocmirea bilanţului de lichidare de către un contabil autorizat/expert, partener al firmei noastre de consultanţă (150 Lei)
– cumpărarea dovezii de publicare a primei etape în Montiroul Oficial (10 Lei)
Aceste cheltuieli obligatorii trebuie achitate de dvs. în avans, înainte de începerea procedurii şi pentru fiecare cheltuielă în parte veţi primi chitanţe emise de fiecare instituţie publică, notar, contabil sau prestator de servicii.

La aceste cheltuieli obligatorii, se adaugă onorariul firmei noastre de consultanţă, care este de 400 Lei.
Onorariul se achită, de obicei, în două tranşe, la prima şi la ultima etapă a procedurii.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor e-actefirme.ro, procedura durează cca 2-3 luni (termenele procedurale fiind următoarele – 2 zile prima etapă, apoi în cca 20 zile se publică în Monitorul Oficial dovada primei etape, iar la 30 zile de la această dată se poate începe ultima etapă a procedurii)
– pentru anumite judeţe, la aceste termene se mai adaugă durata transmiterii actelor finalizate prin firmele de curierat

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură (am radiat sute de firme, aflate în situaţii dintre cele mai diferite)
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

În anii în care încă se resimt efectele crizei financiare globale, multe dintre firmele (SRL cu statut de microîntreprinderi) din România au rămas fără fonduri de investiţii, fără resurse umane sau fără activitate. De aceea, dacă nu vedeţi nicio modalitate de a vă continua această afacere, vă recomandăm să NU abandonaţi afacerea dvs. şi actele firmei într-un sertar, ci să vă plătiţi datoriile către furnizori şi către bugetele Statului Român (acum cât aveţi posibilitatea), pentru a exista posibilitatea lichidării şi apoi a radierii afacerii. În caz contrar, pot să apară efecte negative, precum sancţiunea ANAF de “Declararea în Inactivitate” şi înscrierea de fapte în cazierul fiscal, sancţiunea popririi conturilor bancare etc.

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați pagina “Procedura de dizolvare voluntară, lichidare şi radiere”