NOU! Angajarea cu contract de muncă a cetăţenilor străini la firme din România

În ultimii 10 ani, în România are loc un fenomen socio-profesional cu implicaţii politico-juridice, care se poate exprima astfel:

pentru anumite calificări profesionale SAU chiar pentru muncă necalificată, în mai multe domenii ale economiei (de exemplu, servicii de construcţii, curăţenie, cazare, alimentaţie publică etc.) NU mai există cetăţeni români disponibili pe piaţa internă (cauzele fiind multiple), iar angajatorii din România sunt obligaţi să angajeze cu contract individual de muncă CETĂŢENI STRĂINI (DE CELE MAI MULTE ORI, NON-EUROPENI) pe locurile de muncă vacante.

Nu vom vorbi aici, despre cauzele şi efectele acestui fenomen, ci despre faptul că, având această posibilitate legală, angajatorii din România (firmele, organizate de cele mai multe ori sub forma juridică de SRL) sunt obligaţi să parcurgă o procedură prealabilă înainte de a avea dreptul să înregistreze contractul individual de muncă al cetăţeanului străin la ITM (Inspectoratul Teritorial de Muncă). Această procedură prealabilă poate avea două variante:

  • pentru cetăţenii străini, provenind dintr-un un stat membru al U.E. (Uniunii Europene), varianta simplă (durată: 1 zi), care necesită doar dovedirea câtorva detalii: un act de identitate al cetăţeanului străin, o dovadă de reşedinţă temporară în România şi dovada încheierii unui contract individual de muncă
  • pentru cetăţenii străini non-europeni, care provin dintr-un stat care nu este membru al U.E. (Uniunii Europene), varianta complexă (durată: 1-3 luni), procedură în care se parcurg de fapt 3 seturi de proceduri diferite înaintea posibilităţii de a se încheia un contract individual de muncă: 1. obţinerea avizului de angajare în muncă de la IGI, 2. obţinerea vizei cu scop de angajare în muncă de la Ambasada României şi 3. eliberarea permisului de şedere al cetăţeanului străin de la IGI

În această procedură, instituţia publice care ia decizia finală este Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), care are sedii atât în municipiul Bucureşti, cât şi în toate reşedinţele de judeţ ale României. Însă, este vorba despre o procedură lungă, care poate avea o durată între 1 şi 3 luni, de la caz la caz, în care vor fi implicate mai multe instituţii publice din România şi din străinătate:

  • Ambasada României din ţara de provenienţă a cetăţeanului străin
  • instituţia publică care emite Certificatul de Cazier Judiciar din ţara de provenienţă a cetăţeanului străin
  • instituţia publică care emite Adeverinţa Medicală din ţara de provenienţă a cetăţeanului străin (care dovedeşte că acesta este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă)
  • Oficiul Registrului Comerţului competent, de la sediul social al angajatorului (SRL) din România
  • ANAF competentă, de la sediul social al angajatorului (SRL) din România
  • Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM) sau AJOFM competentă, de la sediul social al angajatorului (SRL) din România
  • Secţia de poliţie din România, competentă pentru elibererarea de certificate de cazier judiciar pentru persoane juridice – angajatorul (SRL)
  • IGI competentă, de la sediul social al angajatorului (SRL) din România

Consilierii e-actefirme.ro vă pot ajuta în toate aceste etape ale procedurii, fie în câteva dintre acestea (în cazurile în care contabilul sau administratorul firmei dvs. poate şi doreşte să vă ajute cu obţinerea unora dintre actele procedurale sau este obligat prin natura serviciilor prestate).

Consilierii e-actefirme.ro vă recomandă ca, înainte de începerea procedurii de angajare cu contract de muncă a cetăţenilor străini la firme din România să ne transmiteţi un mesaj prin e-mail sau Whatsapp AICI, în care să ne spuneţi câteva detalii privind cetăţeanul străin (ţara de provenienţă, postul vacant de muncă pe care îl va ocupa, nivelul de studii sau de calificare profesională etc.), pentru stabilirea celor mai importante detalii ale procedurii ce urmează să fie parcursă. Schimbul de emailuri (sau de convorbiri telefonice sau prin Whatsapp) înainte de prima întâlnire cu consilierul nostru reprezintă consiliere GRATUITĂ.

Aşadar, în cazul cetăţenilor străini, provenind dintr-un un stat membru al U.E. (Uniunii Europene), varianta simplificată a procedurii are următoarele coordonate:

1. Etapele procedurii

– redactarea unei dovezi de reşedinţă temporară (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau Contract de Prestare Servicii Hoteliere) a cetăţeanului străin, pe teritoriul României
– redactarea şi înregistrarea la ITM a contractului individual de muncă, încheiat între firma dvs. (angajatorul din România) şi cetăţeanul străin, prin înscrierea în REviSal

2. Actele necesare

xerocopie a Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului în care urmează să devină reşedinţă temporară pentru cetăţeanul străin
xerocopii ale actelor de identitate ale administratorului (din partea angajatorului, firma din România), respectiv ale cetăţeanului străin: Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul

3. Costurile procedurii

În această procedură, NU există cheltuieli obligatorii, adică taxe care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii e-actefirme.ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

În această procedură, onorariul firmei noastre de consultanţă este de la 250 Lei.
Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor e-actefirme.ro, procedura poate să dureze şi minimum 1 zi (desigur, în funcţie de disponibilitatea contabilului care trebuie să redacteze şi să înregistreze contractul individual de muncă la ITM, în ReviSal)

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, putem să pregătim toate actele necesare într-o singură zi
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

Pe de altă parte, în cazul cetăţenilor străini non-europeni, provenind dintr-un un stat care nu este membru al U.E. (Uniunii Europene), varianta complexă a procedurii are următoarele coordonate:

1. Etapele procedurii

1.1. OBŢINEREA AVIZULUI DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ DE LA IGI
– obţinerea Adeverinţei privind forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant de la ANOFM
publicarea într-un cotidian românesc a anunţului pentru ocuparea postului de muncă vacant
– obţinerea Certificatului Constatator (în formă lungă) de la Oficiul Registrului Comerţului
– obţinerea Certificatului de Atestare Fiscală de la ANAF
– obţinerea Certificatului de Cazier Judiciar (pentru angajator) de la Secţia de Poliţie competentă
– [DOAR pentru cetăţenii străini, absolvenţi de studii superioare, care vor fi angajaţi pe un post de muncă vacant, care necesită acest nivel de studii] obţinerea Atestatului de Echivalare de la Ministerul Educaţiei-CNRED
– redactarea şi semnarea Curricumul Vitae al cetăţeanului străin (de preferat în format Europass şi bilingv)
– redactarea mai multor acte interne ale angajatorului (Fişa Postului de muncă vacant, Organigrama incluzând posturile de muncă vacante, Procesul-Verbal de selecţie în urma căruia s-a decis angajarea cetăţeanului străin, Oferta fermă de angajare a cetăţeanului străin)
1.2. OBŢINEREA VIZEI CU SCOP DE ANGAJARE ÎN MUNCĂ DE LA AMBASADA ROMÂNIEI
– dovedirea mijloacelor financiare de întreţinere (de obicei, extras de cont bancar) al cetăţeanului străin, pe teritoriul României, calculate la nivelul salariului minim brut garantat din România, pentru întreaga perioadă înscrisă în viză
– obţinerea Certificatului de Cazier Judiciar (pentru cetăţeanul străin) eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu/reşedinţă
– obţinerea Asigurării Medicale de Călătorie (pentru cetăţeanul străin), pentru întreaga perioadă înscrisă în viză
– redactarea unei dovezi de reşedinţă temporară (Contract de Comodat, Contract de Închiriere sau Contract de Prestare Servicii Hoteliere) a cetăţeanului străin, pe teritoriul României
1.3. ELIBERAREA PERMISULUI DE ŞEDERE AL CETĂŢEANULUI STRĂIN DE LA IGI
– redactarea şi înregistrarea la ITM a contractului individual de muncă, încheiat între firma dvs. (angajatorul din România) şi cetăţeanul străin, prin înscrierea în ReviSal
– obţinerea Adeverinţei Medicale (pentru cetăţeanul străin) care dovedeşte că acesta este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă (fie eliberată de un medic din ţara de domiciliu/reşedinţă, tradusă şi legalizată la un notar din România, fie eliberată de un medic de medicina muncii din România)

2. Actele necesare

xerocopie a Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
xerocopie a Actului Constitutiv (forma actualizată, dacă este cazul)
xerocopii ale actelor de proprietate asupra spaţiului în care urmează să devină reşedinţă temporară pentru cetăţeanul străin
xerocopii ale actelor de identitate ale administratorului (din partea angajatorului, firma din România), respectiv ale cetăţeanului străin (INCLUSIV VIZA DE MUNCĂ): Cartea de Identitate (C.I.) sau Paşaportul
Certificatul de Cazier Judiciar (pentru cetăţeanul străin) eliberat de autorităţile din ţara de domiciliu/reşedinţă, ÎN ORIGINAL (în limba oficială a ţării respective sau în limba engleză – în România se va efectua traducerea şi legalizarea la notar)
Adeverinţa Medicală (pentru cetăţeanul străin) care dovedeşte că acesta este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă, eliberată de un medic din ţara de domiciliu/reşedinţă, ÎN ORIGINAL (în limba oficială a ţării respective sau în limba engleză – în România se va efectua traducerea şi legalizarea la notar)
– [DOAR pentru cetăţenii străini, absolvenţi de studii superioare, care vor fi angajaţi pe un post de muncă vacant, care necesită acest nivel de studii] Diploma de Licenţă (şi Foaia Matricolă) eliberate de autorităţile din străinătate, ÎN ORIGINAL (în limba oficială a ţării respective sau în limba engleză – în România se va efectua traducerea şi legalizarea la notar)
Certificatul Constatator (în formă lungă) eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, ÎN ORIGINAL
Certificatul de Atestare Fiscală eliberat de ANAF, ÎN ORIGINAL
Certificatul de Cazier Judiciar (pentru angajator) eliberat de Secţia de Poliţie competentă din România, ÎN ORIGINAL
Adeverinţa privind forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant eliberată de ANOFM, ÎN ORIGINAL

3. Costurile procedurii

În această procedură, există nişte cheltuieli obligatorii, care trebuie achitate, fie că aţi parcurge dvs. etapele procedurale, fie le-ar parcurge consilierii e-actefirme.ro, în calitate de împuterniciţi ai dvs.

Cheltuielile obligatorii vor fi următoarele:
– taxa de obţinere a Certificatului Constatator în formă lungă de la Oficiul Registrului Comerţului (45 Lei)
– taxa de echivalare CNRED, pentru cetăţenii străini, absolvenţi de studii superioare (50 Lei)
– costul publicării într-un cotidian românesc a anunţului pentru ocuparea postului de muncă vacant (cca 20 Lei)
– costuri cu traducerile actelor obţinute în străinătate de cetăţeanul străin şi legalizarea acestora la notariat (diferă de la caz la caz)
– taxa consulară pentru aplicarea Vizei în Scop de Angajare în Muncă în Paşaportul cetăţeanului străin (echivalentul a 100 Euro, pentru lucrătorul permanent sau 25 Euro, pentru lucrătorul sezonier)
– taxa consulară pentru emiterea Permisului de Şedere de către IGI (echivalentul a 120 Euro + 259 Lei)

Pentru procedura completă, onorariul firmei noastre de consultanţă este de la 1.500 Lei (defalcat, procedura 1.1 – 900 Lei, procedura 1.2 -150 Lei, procedura 1.3 – 450 Lei). În cazul parcurgerii procedurii pentru mai mulţi cetăţeni străini non-europeni, se pot aplica REDUCERI.
Onorariul se achită, de obicei, după finalizarea întregii proceduri.

4. Durata procedurii şi avantajul competitiv

Durata:
– din experienţa consilierilor e-actefirme.ro, procedura poate să dureze între 1 luna şi 3 luni (desigur, în funcţie de ţara de provenienţă a cetăţeanului străin şi de postul de muncă vacant pe care acesta îl va ocupa)

Avantajul competititiv:
De ce să apelaţi la firma noastră de consultanţă pentru această procedură ?
– avem experienţă în această procedură, astfel încât în unele cazuri, duratele estimate de obţinere a documentelor au fost mai scurte decât au fost prognozate iniţial
– dvs. NU veţi sta la cozi, NU veţi completa cereri/formulare, NU veţi plăti taxe, aceste lucruri le vom face noi
– în sfârşit, avem tarife mai mici decât ale concurenţei, în unele cazuri având şi oferte de fidelizare a clienţilor noştri
NU vă vom obliga niciodată să încheiaţi contracte de prestări servicii contabile sau de asistenţă juridică pe termen de 1 an sau pe o durată nedeterminată, pentru a vă împovăra cu costuri suplimentare şi ascunse

IMPORTANT! Viza în scop de angajare în muncă, care se aplică în Paşaportul cetăţeanulu străin şi se obţine de la Ambasada României din ţara de provenienţă a cetăţeanului străin (sau de la orice altă Ambasadă a României din străinătate) are de cele mai multe ori o valabilitate de doar 3 luni, aşadar este important ca ultima etapă a procedurii (eliberarea permisului de şedere al cetăţeanului străin de la IGI) să se efectueze fără depăşirea acestei perioade, pentru a nu risca amendă şi aplicarea sancţiunii interdicţiei pe teritoriul României.

IMPORTANT! În sfârşit, permisul de şedere ce se obţine de la IGI pentru cetăţeanul străin (non-european) are o valabilitate de maximum 12 luni de la data înscrisă în acest document. Aşadar, în fiecare an, o parte a acestora trebuie depuse din nou la instituţiile competente (dar în acest caz, obligaţiile îi revin angajatului, cetăţeanul străin).

Dacă doriţi detalii suplimentare/amănunţite privind această procedură, vă rugăm să accesați pagina “Procedura de angajare a cetăţenilor străini la firme din România”